25. 2. 2017

LDS Chrastava zásobuje průmyslovou zónu na Liberecku

UNICAPITAL Energy investoval do nákupu energetické infrastruktury na distribuci elektřiny v průmyslovém areálu v městě Chrastava u Liberce – LDS Chrastava. Provozujeme zde čtyři trafostanice s přenosovou kapacitou 10 MW a napěťovou hladinou 22,00 kV. Délka kabelového rozvodu je 1,125 kilometrů.