26. 2. 2017

Rezidenční projekt v Rožnově pod Radhoštěm

Připravujeme výstavbu distribuční soustavy v rezidenčním projektu EDEN ROŽNOV v Rožnově pod Radhoštěm. V první fázi výstavby bude postaveno celkem pět domů s velkometrážními byty. Celkem 21 bytů bude mít rozlohu cca 100 m2, jejich součástí budou terasy. Objekty budou vytápět tepelná čerpadla.

Tepelná čerpadla jsou ve všech objektech H3 u každé bytové jednotky a v objektu H4 je vyprojektováno jedno tepelné čerpadlo, které bude distribuovat topné médium a teplou vodu do jednotlivých bytů. Ve druhé fázi výstavby by pak mělo být postaveno celkem 10 objektů, které nejsou blíže specifikovány a budou napájeny z odběratelské trafostanice, kterou vybuduje investor v rámci projektu celé lokality. Eden Rožnov s.r.o. plánuje také třetí etapu výstavby, která je v současné době v projekční přípravě.