5. 7. 2019

Skupina UCED s.r.o. mění svoji strukturu

V nové struktuře skupiny budou hrát klíčovou roli dvě nástupnické společnosti:

UCED Distribuce s.r.o. je novou společností, která v sobě integruje dříve samostatné firmy zaměřené na distribuci elektřiny či distribuci plynu. Společnost od 1. 7. 2019 vykonává licencovanou činnost v odvětvích výroba elektřiny, distribuce elektřiny a distribuce plynu. UCED Prodej s.r.o. (dříve UCED LDS s.r.o.) vykonává licencovanou činnost v odvětví obchodu s elektřinou a plynem.

Tři společnosti byly v rámci změny struktury skupiny UCED s.r.o. rozděleny a sloučeny s výše uvedenými nástupnickými společnostmi. Českomoravská energetika s.r.o., která byla vlastníkem licencí výroba elektřiny, distribuce elektřiny a distribuce plynu byla rozdělena a sloučena se společností UCED Distribuce. Společnost LUDS, s.r.o., vlastník licence distribuce elektřiny, byla sloučena se společností UCED Distribuce. Společnost Pražská DS Elektro s.r.o. byla rozdělena a sloučena se společnostmi UCED Distribuce (licence distribuce elektřiny) a UCED Prodej (licence obchod s elektřinou).

V rámci změny struktury zanikly společnosti TREND Finance s.r.o., oaza-distribuce II., s.r.o. a oaza-Krupka, a.s. Všechny tři společnosti byly sloučeny se společností UCED Distribuce, která je také pokračovatelem licence distribuce elektřiny firmy oaza-Krupka.

Detailní informace o provedených změnách v rámci skupiny UCED s.r.o. jsou k dispozici na portálu justice.cz.