27. 2. 2017

Distribuce v areálu TATRA Kopřivnice

UNICAPITAL Energy zásobuje od začátka roku 2017 elektrickou energií také významný průmyslový areál TATRA Kopřivnice v Moravskoslezském kraji. Kopřivnická automobilka, známá pod značkou TATRA, se řadí mezi nejstarší automobilky světa a svou více než 116letou nepřetržitou činností značným způsobem ovlivnila automobilový průmysl v České republice i v zahraničí.

LDS TATRA zásobuje energií areál o rozloze 185 ha, přenosová kapacita je 24 MW, napěťová kapacita 22,00 kV, délka kabelového rozvodu čítá téměř 30 kilometrů. TATRU Kopřivnice obsluhuje celkem 28 trafostanic. Nákladní vozidla se značkou TATRA jsou založena především na tatrovácké koncepci automobilu, kterou se doposud nepodařilo nikomu úspěšně napodobit. Těžká nákladní vozidla z Kopřivnice jsou pověstná díky své průchodivosti nejtěžšími terény v extrémních klimatických podmínkách, vysoké spolehlivosti a vynikajícím užitným vlastnostem. TATRA se přizpůsobí třeskutým mrazům i abnormálně vysokým pouštním teplotám. Současná škála nákladních vozidel vychází maximálně vstříc svým zákazníkům. Civilní produkci reprezentují zejména vozidla řady TATRA PHOENIX a TATRA TERRN°1, speciální a vojenskou produkci představují obchodní řady TATRA FORCE a TATRA TACTIC.