O distribuci

Lokální distribuční soustava

Lokální distribuční soustava (LDS) je síť pro distribuci elektrické energie. Prostřednictvím jednoho připojovacího bodu (transformátoru) je k nadřazené distribuční soustavě připojeno více koncových odběratelů elektřiny. Typickými lokalitami jsou průmyslové zóny, obchodní centra, bytové komplexy a soubory rodinných domů.

Lokální distribuční soustavu provozuje distribuční společnost, která na základě licence udělované Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) zajišťuje pro velké odběratele veškeré služby spojené s dodávkami elektrické energie.

Dobrý provozovatel LDS dokáže nabídnout svým odběratelům za distribuci elektřiny nižší cenu než regionální distribuční společnosti a nijak přitom neomezuje právo koncového uživatele zvolit si libovolného dodavatele silové elektřiny. V tom je hlavní rozdíl proti jiným variantám připojení k distribuční síti.

Máte zájem
o naše služby?

Jste majitelem či provozovatelem lokality vhodné pro lokální distribuční soustavu - LDS?

Kontaktujte nás. Dohodneme se na osobním setkání, kde vám představíme možnosti a výhody připojení do naší LDS.

„Distribuci energie nám svěřilo více jak 4 000 zákazníků - celková přenosová kapacita narostla již na 600 MW. Rádi sestavíme řešení na míru také pro vás.“
Jaroslav Mačí | technický ředitel

Výhody naší distribuční soustavy | Proč být s námi?

1

Technicky a legislativně perfektní provoz distribuční soustavy

2

Jednoduchý přístup k datům o odběrných místech přes web

3

Profesionální přístup, který vám pomůže snížit náklady za energie