Představení skupiny

Unicapital distribuce

Jsme součástí investiční skupiny UNICAPITAL, která se zaměřuje na investice v oblastech energetiky, zemědělství, developmentu, nemovitostí a ostatních především konzervativních odvětvích. Díky tomu disponujeme silným zázemím, které je vystavěno jak na finanční stabilitě, tak i na kvalitě našich pracovníků a trvalých vztazích s našimi partnery. Skupina UNICAPITAL je součástí smíšené holdingové osoby, která rovněž zahrnuje Banku CREDITAS a.s., přičemž ovládající osobou skupiny je Pavel Hubáček. Tato skupina zároveň tvoří celek, který podléhá dohledu ČNB na konsolidovaném základě.

Energetika byla ke konci roku 2017 zastoupena 32 procenty v investičním portfoliu skupiny UNICAPITAL. Společnosti působící v oblasti distribuce energie zastřešuje divize, kterou nazýváme souhrnně UNICAPITAL DISTRIBUCE. Divize distribuce má dynamický vývoj o čemž svědčí jak vývoj počtu odběrných míst, tak i referenční projekty v portfoliu.

V čele UNICAPITAL DISTRIBUCE stojí výkonný ředitel Tomáš Novák společně s jednatelem Richardem Holešinským. Divize zastřešuje několik klíčových společností, které se v rámci skupiny zabývají distribucí energie, převážně elektřiny. Jde o Českomoravskou energetiku, LDS Sever a LUDS. Všechny tři subjekty patří v rámci investiční skupiny UNICAPITAL pod společnost UNICAPITAL ENERGY a.s.

Společnosti patřící pod Unicapital Distribuce

Přehled odběrných míst | Vývoj počtu odběrných míst

„Nejsme největší distributor energie, zato jsme alternativa pro ty nejlepší. Mezi naše partnery patří třeba CTP Invest, TATRA, ABB, DHL nebo Honeywell.“

Tomáš Novák výkonný ředitel

Aktuality

5. 7. 2019

Skupina UCED s.r.o. mění svoji strukturu

Skupina UCED s.r.o. prochází zásadní organizační změnou. Jednotlivé společnosti v rámci skupiny fúzovaly a od 1. 7. 2019 změnily své názvy tak, aby byla jasně patrná jejich příslušnost ke skupině. Nová jména společnosti odpovídají jejich zaměření a současně odkazují na příslušnost k celé skupině. Cílem změn je, aby koncoví zákazníci, obchodní partneři, banky i další účastníci trhu už z názvu firmy poznali, že společnost patří ke skupině UCED s.r.o., a identifikovali také její obchodní specializaci.

Celý text
11. 6. 2019

Pracujeme na nových projektech

V letošním roce připravujeme v průmyslovém areálu TATRA Kopřivnice masivní investice v objemu cca 150 mio CZK, s plánovaným dokončením do 11/2020. Investice zahrnují rekonstrukci kompletního areálového VN vedení, rekonstrukci rozvoden VN, optimalizaci na současnou potřebu areálu, instalaci řídícího systému pro sběr a vyhodnocování provozních i poruchových stavů vč. přenosu a vizualizace na dispečinku.

Celý text
11. 6. 2019

Administrativní centrum Piano České Budějovice

Administrativním centrum PIANO je koncipováno jako polyfunkční objekt s prostorem pro kanceláře a obchodní jednotku či několik jednotek v parteru. Objekt má pět nadzemních podlaží se zhruba 9 000 m² pronajímatelné plochy, každé z podlaží tak nabízí přibližně 1 800 m2.

Celý text
11. 6. 2019

Palác Křižík Praha

Společnosti PALAC KRIZIK a.s. a Českomoravská energetika s.r.o. se dohodly na obchodní spolupráci se záměrem zřízení a pronájmu distribuční soustavy (DS) v Paláci Křižík, a to na dobu minimálně 5 let. ČME pro danou lokalitu následně vybudovala energetickou distribuční soustavu.

Celý text
23. 4. 2018

Čtyři nové distribuční soustavy pro Českomoravskou energetiku

Českomoravská energetika stále roste. Společnost získala licence pro čtyři lokální distribuční soustavy. Jedná se o nové polyfunkční komplexy Luka Living a Karolína Plazza v hlavním městě. Další dvě soustavy pak zajišťují dodávky elektrické energie v průmyslových areálech společnosti GALL v Liberci a Akzo Nobel Coatings CZ v Opavě.

Celý text
27. 2. 2017

Distribuce v areálu TATRA Kopřivnice

UNICAPITAL Energy zásobuje od začátka roku 2017 elektrickou energií také významný průmyslový areál TATRA Kopřivnice v Moravskoslezském kraji.

Celý text
25. 2. 2017

LDS Chrastava zásobuje průmyslovou zónu na Liberecku

UNICAPITAL Energy investoval do nákupu energetické infrastruktury na distribuci elektřiny v průmyslovém areálu v městě Chrastava u Liberce – LDS Chrastava. Provozujeme zde čtyři trafostanice s přenosovou kapacitou 10 MW a napěťovou hladinou 22,00 kV. Délka kabelového rozvodu je 1,125 kilometrů.

Celý text