Představení skupiny

Unicapital distribuce

Jsme součástí investiční skupiny UNICAPITAL, která se zaměřuje na investice v oblastech energetiky, zemědělství, developmentu, nemovitostí a ostatních především konzervativních odvětvích. Díky tomu disponujeme silným zázemím, které je vystavěno jak na finanční stabilitě, tak i na kvalitě našich pracovníků a trvalých vztazích s našimi partnery. Skupina UNICAPITAL je součástí smíšené holdingové osoby, která rovněž zahrnuje Banku CREDITAS a.s., přičemž ovládající osobou skupiny je Pavel Hubáček. Tato skupina zároveň tvoří celek, který podléhá dohledu ČNB na konsolidovaném základě.

Energetika byla ke konci roku 2017 zastoupena 32 procenty v investičním portfoliu skupiny UNICAPITAL. Společnosti působící v oblasti distribuce energie zastřešuje divize, kterou nazýváme souhrnně UNICAPITAL DISTRIBUCE. Divize distribuce má dynamický vývoj o čemž svědčí jak vývoj počtu odběrných míst, tak i referenční projekty v portfoliu.

V čele UNICAPITAL DISTRIBUCE stojí výkonný ředitel Tomáš Novák společně s jednatelem Richardem Holešinským. Divize zastřešuje několik klíčových společností, které se v rámci skupiny zabývají distribucí energie, převážně elektřiny. Jde o Českomoravskou energetiku, Českomoravskou distribuci, LDS Sever a LUDS. Všechny čtyři subjekty patří v rámci investiční skupiny UNICAPITAL pod společnost UNICAPITAL ENERGY a.s.

Přehled odběrných míst | Vývoj počtu odběrných míst

„Nejsme největší distributor energie, zato jsme alternativa pro ty nejlepší. Mezi naše partnery patří třeba CTP Invest, TATRA, ABB, DHL nebo Honeywell.“

Tomáš Novák výkonný ředitel

Aktuality

23. 4. 2018

Čtyři nové distribuční soustavy pro Českomoravskou energetiku

Českomoravská energetika stále roste. Společnost získala licence pro čtyři lokální distribuční soustavy. Jedná se o nové polyfunkční komplexy Luka Living a Karolína Plazza v hlavním městě. Další dvě soustavy pak zajišťují dodávky elektrické energie v průmyslových areálech společnosti GALL v Liberci a Akzo Nobel Coatings CZ v Opavě.

Celý text
29. 9. 2017

Letní akvizice UNICAPITAL Distribuce

Energetická divize investiční skupiny UNICAPITAL silně expanduje. V posledních měsících uzavřela hned několik kontraktů na distribuci energie pro strategické partnery. Prostřednictvím Českomoravské energetiky s.r.o., bude zásobovat elektrickou energií klíčovou průmyslovou zónu Ostrava – Mošnov.

Celý text
29. 5. 2017

Českomoravská distribuce s.r.o. získala prestižní ocenění v soutěži Microsoft Awards 2017

Společnost Českomoravská distribuce, která je součástí energetické divize skupiny UNICAPITAL získala za svůj projekt „Kancelář třetího tisíciletí díky hybridnímu cloud řešení s využitím Microsoft Office 365, Project a Azure” ...

Celý text
27. 2. 2017

Distribuce v areálu TATRA Kopřivnice

UNICAPITAL Energy zásobuje od začátka roku 2017 elektrickou energií také významný průmyslový areál TATRA Kopřivnice v Moravskoslezském kraji.

Celý text
25. 2. 2017

LDS Chrastava zásobuje průmyslovou zónu na Liberecku

UNICAPITAL Energy investoval do nákupu energetické infrastruktury na distribuci elektřiny v průmyslovém areálu v městě Chrastava u Liberce – LDS Chrastava. Provozujeme zde čtyři trafostanice s přenosovou kapacitou 10 MW a napěťovou hladinou 22,00 kV. Délka kabelového rozvodu je 1,125 kilometrů.

Celý text