Distribuce energie pomocí vlastních distribučních soustav

60 Distribučních soustav
3500 Velkých odběratelů energie

Klíčové společnosti

Naše distribuční soustavy zásobují energií průmyslové podniky, logistická centra, administrativní budovy, ale také rezidenční čtvrti. V distribuci máme nyní přes 3 500 stálých odběratelů energie a jejich počet plánujeme zdvojnásobit.
Vybrané referenční projekty

Skupina UNICAPITAL DISTRIBUCE provozuje desítky distribučních soustav s celkovým množstvím distribuované elektřiny překračujícím 500 GWh. Energií zásobujeme přes 3500 stálých odběratelů po celém území České republiky.

980 odběrných míst
14 projektů

Obchodní, kancelářské
a retailové objekty

Zabýváme se výstavbou, provozováním a servisem distribučních soustav elektrické energie po celé České republice. Mezi naše významné akvizice v oblasti obchodních, kancelářských a retailových objektů patří například moderní kancelářské centrum Avalon Business Center v centru Plzně, rozlehlé nákupní centrum v Olomouci Galerie Šantovka nebo komplex administrativních budov Brno Heršpická.

Brno Heršpická

Lokální distribuční síť Brno Heršpická dodává elektrickou energii komplexu administrativních budov na vymezeném distribučním území o velikosti 4,5 ha. Nejvyšší napěťová hladina je 22 kV. Rozvojová zóna Heršpická je atraktivní území o rozloze cca 25 ha mezi historickým centrem města a jižní částí velkého městského okruhu.

Vstup:říjen 2012
Napěťová hladina:22 kV
Rozloha:4,5 ha

Galerie Šantovka Olomouc

Galerie Šantovka je rozlehlé moderní nákupní centrum v Olomouci. Nabízí 200 obchodů, restaurace, kavárny, kino, divadlo, bowling a 2000 parkovacích míst. Aktuálně je tu 200 odběrných míst a nejvyšší napěťová hladina dosahuje 22 kV.

Vstup:říjen 2013
Napěťová hladina:22 kV
Odběrných míst:200

AVALON Plzeň

Avalon Business Center je sídlem moderních kanceláří k pronájmu v centru Plzně s výbornou dostupností. Avalon nabízí flexibilitu při plánování dispozic kanceláře, což vede k maximální efektivitě využití prostor. Firmy získají příjemné a reprezentativní prostředí pro zaměstnance a své obchodní partnery. Je zde 52 odběrných míst a přenosová kapacita dosahuje 10 MW.

Vstup:listopad 2015
Výše podílu:100 %
Přenosová kapacita:10 MW
Odběrných míst:52
1360 odběrných míst
29 projektů

Průmyslové parky
a logistické haly

Průmyslové zóny jsou významnými odběrateli naší elektrické energie především na Severu Čech a Moravy. Energií zásobujeme například průmyslový park Ostrava Hrabová, první technologický park zasvěcený podpoře stejnosměrného proudu a chytré energii Nupharo v Ústí nad Labem, Tatru Kopřivnice nebo průmyslové firmy jako je Z-Group Steel Holding, Sandvik Chomutov Precision Tubes či Slévárna Chomutov.

Ostrava Hrabová

Ostrava Hrabová je lokální distribuční soustava, která se nachází na území průmyslového parku. Vymezené distribuční území je 90 ha a nejvyšší napěťová hladina 22 kV.

Vstup:říjen 2012
Napěťová hladina:22 kV
Rozloha:90 ha

NUPHARO Ústí nad Labem

Nupharo v Ústí nad Labem je nový typ obchodního parku a inovačního centra. Jde o první technologický park a podnikatelský inkubátor v České republice zasvěcený podpoře stejnosměrného proudu (DC) a chytré energii (smart energy). Aktuálně je zde 46 odběrných míst a přenosová kapacita dosahuje 10 MW.

Vstup:listopad 2015
Výše podílu:100 %
Přenosová kapacita:10 MW
Odběrných míst:46
1160 odběrných míst
17 projektů

Rezidence
a bytové domy

Bytové komplexy a soubory rodinných domů jsou dalším pilířem našich distribučních soustav elektrické energie. Jedním z největších projektů je Rezidence Nová Chýně, kde se postupně realizuje pět etap výstavby s celkovým počtem 544 odběrných míst. Nízkoenergetické bydlení je standardem brněnských projektů rezidencí Ponavia a Lužánky.

Rezidence Lužánky

Bytový projekt Rezidence Lužánky V Brně nabízí nový koncept bydlení s využitím současných trendů splňujících požadavky moderní doby. Bytový komplex tvoří tři budovy, které jsou podzemními podlažími spojeny v jeden funkční celek. Celkem nabízí 94 bytových jednotek a nechybí ani komerční a kancelářské prostory. Je tu 121 odběrných míst s přenosovou kapacitou 10 MW.

Vstup:2016
Výše podílu:100 %
Přenosová kapacita:10 MW
Odběrných míst:121

Rezidence Nová Chýně

Rezidence Nová Chýně se nachází v jižní části obce Chýně na okraji Prahy. Její součástí je v první etapě 54 řadových rodinných domů. V této lokalitě se bude postupně realizovat celkem pět etap výstavby s celkovým počtem 544 odběrných míst. Trafostanice (TS): 22/04 kV, o výkonu 2 x 630 kVA; Přenosová kapacita: 5 MW.

Vstup:2015
Výše podílu:100 %
Přenosová kapacita:5 MW
Odběrných míst:544