Českomoravská distribuce s.r.o.

Českomoravská distribuce vznikla v roce 2010. Je licencovaným distributorem elektrické energie a provozuje desítky distribučních soustav pro průmyslové, logistické, administrativní i rezidenční odběratele po celé České republice. V portfoliu má například několik významných soustav v Brně, Ostravě či Jihlavě.

Ke konci roku 2016 měla firma bilanční sumu blížící se jedné miliardě korun. Podíl v Českomoravské distribuci drží UNICAPITAL od roku 2014, původně ve výši 50 %. Od jara 2016 ji vlastní stoprocentně, když koupil zbývající podíl od společnosti E.on.

Českomoravská distribuce je součástí investiční skupiny UNICAPITAL, odvětví distribuce. Firmy patřící do této části jsou pod vedením jednoho managementu.

Lokálních distribučních soustav 40
Počet odběrných míst 1305
Z toho:
Office / obchod 190
Průmysl / logistika 960
Rezidence 155

Sídlo společnosti

Českomoravská distribuce s.r.o.
Sokolovská 675/9
186 00 Praha 8 Karlín

Adresa kanceláře

Českomoravská distribuce s.r.o.
Fráni Šrámka 2609
370 01 České Budějovice

Náš tým

Tomáš Novák

výkonný ředitel
+420 606 619 309

Richard Holešinský

finanční ředitel
+420 380 906 666

Jaroslav Mačí

technický ředitel
+420 724 600 238

V souladu s ustanovením § 25 odst. 12 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) přebíráme Pravidla provozování distribuční soustavy (PPDS) provozovatele distribuční soustavy přímo připojeného k přenosové soustavě, na jehož vymezeném území se příslušné energetické zařízení či připojovaná lokalita nachází.

Aktuální znění PPDS příslušného nadřazeného distributora naleznete na níže uvedených odkazech: