Českomoravská energetika s.r.o.

Úkolem Českomoravské energetiky je přímo vstupovat do energetických projektů, zejména v oblasti distribučních soustav elektřiny. Investice směřují jak do akvizic stávajících soustav a jejich rozšiřování, tak i do výstavby nových projektů.

V posledním období vstoupila Českomoravská energetika do řady zajímavých projektů zaměřených na distribuci energie v administrativních, průmyslových i rezidenčních projektech. Jde například o rezidenční projekt Chýně poblíž Prahy, plzeňské business centrum Avalon či ústecký technologický park Nupharo.

Lokálních distribučních soustav 21
Počet odběrných míst 1356
Z toho:
Office / obchod 664
Průmysl / logistika 452
Rezidence 240

Sídlo společnosti

Českomoravská energetika s.r.o.
Sokolovská 675/9
186 00 Praha 8 Karlín

Adresa kanceláře

Českomoravská energetika s.r.o.
Administrativní Centrum PIANO
Lidická ulice 2331/6a
370 01 České Budějovice

Náš tým

Tomáš Novák

výkonný ředitel
+420 606 619 309

Richard Holešinský

finanční ředitel
+420 389 822 000

Jaroslav Mačí

technický ředitel
+420 724 600 238

Zdeněk Mařík

obchodní ředitel
+420 602 125 141

V souladu s ustanovením § 25 odst. 12 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) přebíráme Pravidla provozování distribuční soustavy (PPDS) provozovatele distribuční soustavy přímo připojeného k přenosové soustavě, na jehož vymezeném území se příslušné energetické zařízení či připojovaná lokalita nachází.

Aktuální znění PPDS příslušného nadřazeného distributora naleznete na níže uvedených odkazech: