Kopřivnice Energy s.r.o.

UNICAPITAL Energy zásobuje od začátku roku 2017 elektrickou energií také významný průmyslový areál TATRA Kopřivnice v Moravskoslezském kraji. Kopřivnická automobilka, známá pod značkou TATRA, se řadí mezi nejstarší automobilky světa a značným způsobem ovlivnila automobilový průmysl v ČR i v zahraničí.

LDS TATRA zásobuje energií areál o rozloze 185 ha, přenosová kapacita je 24 MW, napěťová kapacita 22,00 kV, délka kabelového rozvodu čítá téměř 30 kilometrů. TATRU Kopřivnice obsluhuje celkem 28 trafostanic. Nákladní vozidla se značkou TATRA jsou založena především na tatrovácké koncepci automobilu, kterou se doposud nepodařilo nikomu úspěšně napodobit. Těžká nákladní vozidla z Kopřivnice jsou pověstná díky své průchodivosti nejtěžšími terény v extrémních klimatických podmínkách, vysoké spolehlivosti a vynikajícím užitným vlastnostem. TATRA se přizpůsobí třeskutým mrazům i abnormálně vysokým pouštním teplotám.

Současná škála nákladních vozidel vychází maximálně vstříc svým zákazníkům. Civilní produkci reprezentují zejména vozidla řady TATRA PHOENIX a TATRA TERRN°1, speciální a vojenskou produkci představují obchodní řady TATRA FORCE a TATRA TACTIC.

LDS TATRA – rozloha 185 ha, Areál TATRA Kopřivnice, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský, přenosová kapacita 24 MW, napěťová kapacita 22,00 kV, délka kabelového rozvodu v km: 29,835, počet TS (trafostanic): 28

Sídlo společnosti

Kopřivnice Energy s.r.o.
Sokolovská 675/9
186 00 Praha 8 Karlín

Adresa kanceláře

Kopřivnice Energy s.r.o.
Administrativní Centrum PIANO
Lidická ulice 2331/6a
370 01 České Budějovice