LUDS, s.r.o.

LUDS se zabývá výstavbou, provozováním a servisem distribučních soustav elektrické energie. Odběrateli jsou průmyslové zóny, obchodní centra, bytové komplexy a soubory rodinných domů.

Společnost LUDS je nástupnickou firmou, původně patřila do skupiny LUMEN. Zde se navíc věnovala i poradenství pro investory a projektování.

Lokálních distribučních soustav 8
Počet odběrných míst 960
Z toho:
Office / obchod 395
Průmysl / logistika 60
Rezidence 505

Sídlo společnosti

LUDS, s.r.o.
Sokolovská 675/9
186 00 Praha 8 Karlín

Adresa kanceláře

LUDS, s.r.o.
Administrativní Centrum PIANO
Lidická ulice 2331/6a
370 01 České Budějovice

Náš tým

Tomáš Novák

výkonný ředitel
+420 606 619 309

Richard Holešinský

finanční ředitel
+420 389 822 000

Jaroslav Mačí

technický ředitel
+420 724 600 238

Zdeněk Mařík

obchodní ředitel
+420 602 125 141

V souladu s ustanovením § 25 odst. 12 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) přebíráme Pravidla provozování distribuční soustavy (PPDS) provozovatele distribuční soustavy přímo připojeného k přenosové soustavě, na jehož vymezeném území se příslušné energetické zařízení či připojovaná lokalita nachází.

Aktuální znění PPDS příslušného nadřazeného distributora naleznete na níže uvedených odkazech: