UCED Chomutov

UCED Chomutov se nachází na Chomutovsku. Je to plnohodnotná regionální distribuční soustava obsluhující 45 velkých zákazníků s celkem 85 odběrnými místy. Distribuční soustava disponuje přenosovou kapacitou 126 MW ve všech třech napěťových hladinách.

O velikosti soustavy svědčí už to, že má celkem 6 rozvoden, 13 trafostanic a přes 50 kilometrů kabelového vedení na třech hladinách napětí. Mezi odběrateli jsou průmyslové firmy jako je Z-Group Steel Holding, Sandvik Chomutov Precision Tubes či Slévárna Chomutov.

Regionální distribuční soustava 1
Počet odběrných míst 85
Z toho:
Průmysl / logistika 85

Sídlo společnosti

UCED Chomutov, spol s .r.o.
Sokolovská 675/9
186 00 Praha 8 Karlín

Adresa kanceláře

UCED Chomutov, spol s .r.o.
Tovární 5533
430 01 Chomutov