UCED Energy s.r.o.

Kogenerační jednotka je zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie. Existují pro různé účely a s různým výkonem. V české legislativě existuje speciální zákon, který uživatelům ekologické energie z kogenerace připisuje státní příspěvek na tuto energii, čímž stát podporuje nezávislé výrobce energie, kteří využívají většinu (kolem 90 %) energetického obsahu svého paliva. To je výrazně větší podíl, než jaký využívají velké elektrárny.

KGJ Stodůlky

Od dubna 2019 jsme provozovatelem LDS ve Stodůlky Property Park. Od května 2019 je předpokládán zkušební provoz kogenerační jednotky (KGJ), spuštění do ostrého provozu je plánováno na říjen. Projekty jsou napojeny přenosem a vizualizací provozních dat v dispečinku.

Technické parametry KGJ: výrobce TEDOM, typ CENTO 260, výkon 200 kWe (e = elektrických) a 314 kWt (t = tepelných). Jednotka je připojena jako paralelní zdroj ke stávající kotelně K4, která zásobuje obchodní jednotky Sconto a Elit. Ke KGJ je osazena akumulační nádrž o objemu 23 m³.

KGJ Hranice na Moravě

Plánujeme provozovat tepelné hospodářství v areálu CTPark Hranice na Moravě. Součástí investice je instalace dvou kogeneračních jednotek, které ve špičkách doplní stávající kotel Loos. Elektrický výkon KGJ do DS ČME, která zásobuje celý park.

Technické parametry KGJ: výrobce Zeppelin, BOOMEL® NAT GAS 999+, celkový výkon 1 998 kWe (e = elektrických) a 2 712 kWt (t = tepelných). Každou kogenerační jednotku doplní akumulační nádrž o objemu 80 m³.